2020. gada 29. septembris
Vārda dienas: Miķelis, Mikus, Mikus, Mihails

Aizlūgumi

„Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.” /1.Jņ.5:14/

12345678910>
Kristīne /14. septembrī/ 23:35
Mīļais debesu tēvs! Es ļoti Tevi lūdzu par Ilgas dziedināšanu, lai viss atrisinās, pasargā viņu, dziedini, Tu esi viņai ļoti vajadzīgs, es Tev ļoti lūdzos, lai viņa būtu vesela.
Kristīne /14. septembrī/ 23:35
Mīļais debesu tēvs! Es ļoti Tevi lūdzu par Ilgas dziedināšanu, lai viss atrisinās, pasargā viņu, dziedini, Tu esi viņai ļoti vajadzīgs, es Tev ļoti lūdzos, lai viņa būtu vesela.
Kristīne /14. septembrī/ 23:34
Mīļais debesu tēvs! Es ļoti Tevi lūdzu par Ilgas dziedināšanu, lai viss atrisinās, pasargā viņu, dziedini, Tu esi viņai ļoti vajadzīgs, es Tev ļoti lūdzos, lai viņa būtu vesela.
Kristīne /14. septembrī/ 23:33
Mīļais debesu tēvs! Es ļoti Tevi lūdzu par Ilgas dziedināšanu, lai viss atrisinās, pasargā viņu, dziedini, Tu esi viņai ļoti vajadzīgs, es Tev ļoti lūdzos, lai viņa būtu vesela.
Iveta /6. septembrī/ 19:29
Lūdzu, Dieviņ, par savu mammu, viņas vecuma nespēkā un slimībā, par viņas atgriešanos Tavā ticībā, es ielieku viņu Tavās rokās, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā! Āmen!
Linda /3. septembrī/ 11:39
Lūdzu aizlūgt par maniem mīļajiem, tuviniekiem, lai viņi pieņem Kristu par savu glābēju. Atver acis maniem mīļajiem! Glāb manu mammu Ingunu, brāli Mārtiņu, manu vīru Juri.
Lai mēs visi kopā varam priecāties un slavēt tevi Dievs! Lai mes kopā varam nest gaismu, dzīvot savi dzīvi tev, Kungs Jēzu!
Irena /1. septembrī/ 21:14
Visuvarenais, mūžīgais Dievs, dāvā man pastāvīga prāta un miesas veselības, labas un mierīgas vecumdienas, saticīgas kopā ar manu vienīgo dēlu un viņa ģimeni. Palīdzi mums un sargā mūs. Tu esi mani vadījis no bērnu dienām pa saviem ceļiem, un es arvien paļaujos uz Tevi.

To es lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen
Irena /1. septembrī/ 21:12
Visuvarenais Debesu Tēvs, es aizlūdzu par savu, sava dēla, vedeklas, mazdēliņa, mammas Austras un Tāļa veselību. Dievs, esi mums, grēciniekiem, žēlīgs svētī mūs ar labu veselību un sargā no visa ļaunā. Dieva Tēva, dieva Dēla un Svētā Gara vārdā, Āmen,
Irena /1. septembrī/ 21:10
Kungs Dievs, vienīgi Tu zini, kāds dzīves ceļš manam dēlam jāiet, lai viņš drošāk sasniegtu dvēseles pestīšanu. Ja tas ir laulāto ceļš, tad svētī to ar saticīgu ģimenes dzīvi. Svētī manu dēlu ar normāli apmaksātu darbu. Pazemīgā pateicībā, Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā, Amen.
Irena /1. septembrī/ 21:00
Dievišķais Pestītāj, kas saviem mācekļiem esi teicis: „Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu”, dāvā arī manam dēlam, vedeklai un mazdēlam sirdīs šo taisnības un mīlestības augli. Stiprini saprašanos un mīlestību starp viņiem. Māci ģimeni, Kungs, piedot cits citam izdarītās pārestības, saskaņā ar Tavu vēlēšanos: „...dariet labu tiem, kas jūs ienīst un lūdzieties par tiem, kas jūs kaitina un apmelo”... , lai viņi būtu par patiesi dievabērni, kas ļaunumu pieveic ar labiem darbiem.Āmen.
12345678910>
Jūsu aizlūguma vajadzība:
Vārds
E-pasts (netiek publicēts)
Apraksts

© 2020 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »