2024. gada 16. jūlijs
Vārda dienas: Hermīne, Estere

Ekumenisms - ieklausīšanās un tiekšanās pēc vienotības


Vārds "ekumēne" (ekumēnisms) ir cēlies no grieķu vārda "oikumenē", kura pamatnozīmes ir "apdzīvotā zeme", "pasaule", "cilvēce". 20. gadsimtā ar šo vārdu sāka apzīmēt dažādo baznīcu (luterāņu, Romas katoļu, anglikāņu utt.) centienus pēc vienotības. Tas ir acīmredzams fakts, ka kristīgā ticība savā iekšienē ir sašķelta ticība. Novērotājam no malas grūti saprast, kāpēc ir tik daudz dažādu baznīcu - vai tad Kristus nav viens?

20. gadsimts vēsturē ieies kā ekumēnisma gadsimts, jo kristieši dažādās pasaules malās un no dažādām baznīcām vairāk kā jebkad agrāk tiecās pēc vienotības. Arī LELB nav palikusi malā un ir iesaistījusies dažādās ekumēniskās organizācijās un dialogos:

  • Pasaules Baznīcu Padome (World Council of Churches), kura apvieno 348 baznīcas no vairāk nekā 120 valstīm. Šī ir lielākā ekumēniskā organizācija, kurai pieder arī LELB, tā darbojas dažādos virzienos: kopīga misija, kopīga kalpošana, doktrinālo jautājumu diskutēšana. Vairāk: www.oikoumene.org
  • Pasaules Luterāņu Federācija (The Lutheran World Federation), kuras locekle ir LELB, apvieno sevī gandrīz visas luterāņu baznīcas pasaulē. Ekumēniskā kustībā ir bijuši ne tikai centieni apvienot dažādas baznīcas, bet arī atrast kopsaucēju starp vienas baznīcas (piemēram, luterāņu) piederīgajiem. Vairāk: www.lutheranworld.org
  • Eiropas Protestantu Baznīcu Apvienība (Community of Protestant Churches in Europe CPCE, līdz 2003. gadam - Leuenberg Church Felowship), kuras sastāvā ir 105 dažādas reformātu, luterāņu un metodistu baznīcas Eiropā. Apvienība pastāv balstoties uz 1973. gadā noslēgto Leuenbergas vienošanos baznīcu vidū, kas baznīcām ļauj būt atšķirīgām, saglabājot Evaņģēliju kā vienojošo pamatu to vidū. Vairāk: www.leuenberg.net
  • Porvo sadraudzība (The Porvoo communion) izveidojās no 1989. līdz 1992. gadam un apvieno sevī anglikāņu baznīcas, ziemeļu un Baltijas luterāņu baznīcas. Šī sadraudzība paredz altāra un kanceles sadraudzību uz vienprātības pamata apustuļu mācības galvenajos jautājumos (Vakarēdiens, Garīgais amats utt.). Kopš Porvo sadraudzības nodibināšanas LELB tajā atrodas novērotāja statusā. Vairāk: www.porvoochurches.org
  • Luterāņu Baznīca Misūrī Sinode (LCMS), ar kuru LELB noslēdza kanceles un altāra sadraudzību 2001. gadā, tādējādi uzsverot, ka patiesa vienotība panākama tad, kad ir vienprātība apustuļu mācībā. Vairāk: www.lcms.org
Ekumēniskā kustība nav viendabīga - pastāv dažādas izpratnes par to, kādam jābūt mūsu centienu mērķim. Tomēr mēs nevaram noliegt arī acīmredzamus ekumēnisma augļus. Piemēram, dažādu baznīcu cilvēki jau tagad viens otru vairāk respektē, viens otrā vairāk ieklausās.

Arī Latvija ir daudzkonfesionāla valsts, kas var lepoties ar labām un draudzīgām attiecībām dažādu baznīcu starpā. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ir ekumeniski noskaņota, atvērta sadarbībai un dialogam ar citām baznīcām.

Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »