2024. gada 16. jūlijs
Vārda dienas: Hermīne, Estere

Baznīca ir cilvēki, kas seko Kristum

Baznīca pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Jēzū Kristū. Jēzus ir sacījis: "Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu" (Jņ 20:22). Ar šiem vārdiem Kristus nodibināja savu Baznīcu un sūtīja to pa visu pasauli, lai caur Baznīcas kalpošanu pasaulē turpinātos Jēzus vārdi un darbi. "Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt" (1Jņ 4:11).

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) ir uzticīga Jēzus Kristus darbam un pastāv, lai pasludinātu evaņģēliju par grēku piedošanu un jauno dzīvi Kristū. LELB mācītāji un draudžu locekļi jūs aicina uzzināt vairāk par Kristus evaņģēliju un Viņa nāves un augšāmcelšanās nozīmi visiem cilvēkiem. Sekojot Kristus piemēram, kurš dziedināja slimos un iežēlojās par nabagajiem un apspiestajiem, LELB veic arī diakonisku kalpošanu slimiem, nabagiem un tiem, kuri dzīvo bez cerības.

Baznīca nav tikai ēka pilsētas vai pagasta centrā. Baznīca ir Kristus izvēlēts un Viņa paša radīts pestīšanas darba turpinātājs pasaulē. LELB arhibīskaps Jānis Vanags saka: „Ja mēs tā padomājam, Jēzus varēja uzrakstīt piemēram, grāmatu, lai visi lasa. Bet, cik zināms, Viņš pats neko nav rakstījis. Tā vietā Viņš sapulcināja savus mācekļus, mācīja viņus, deva tiem Svēto Garu un, aizejot debesīs, atstāja viņus par savu miesu Zemes virsū – rokām, kājām, muti, acīm un ausīm. Tāpēc arī Baznīcu Svētajos Rakstos dēvē par Kristus miesu. Tanī ziņā Baznīca ir pavisam kaut kas cits nekā tikai ēka - dievnams ir tikai vieta, kur Baznīcai pulcēties un darīt to, ko Kristus ir aicinājis darīt”.

Baznīca ir Kristus miesa, inkarnācijas vai iemiesošanās turpinājums, bez kura nav iespējams Kristu ne satvert, ne aptvert. Tikai Baznīcā mēs varam tā pa īstam piedzīvot Kristu. Mārtiņš Luters par  Baznīcu sacīja – Baznīca ir avis, kas dzird un klausa sava gana balsij. Tie ir cilvēki, kas seko Kristum.

Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »