2022. gada 01. decembris
Vārda dienas: Arnolds, Emanuels

Ziemsvētku, Vecgada, Zvaigznes dienas dievkalpojumi LELB draudzēs 2021

iesūtīts: 2021.12.21 22:55

Aknīstes ev . lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Zaļajā režīmā.
Alojas ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek zaļajā režīmā
Alūksnes Ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem no plkst. 18.00-21.00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.9:00Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums notiek sarkanajā režīmā, Mācītājmuižā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā, Baznīcā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.9:00Sv. Stefana dienas dievkalpojums notiek sarkanajā režīmā, Mācītājmuižā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Sv. Stefana dienas dievkalpojums notiek sarkanajā režīmā, Baznīcā
Annenieku ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00Zvaigznes dienas dievkalpojums , notiek zaļajā režīmā.
Asares ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00
Augstkalnes - Mežmuižas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.14:00Zvaigznes dienas diev-jums, notiek zaļajā režīmā
Augstrozes ev.lut.draudzesvētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu.

ceturtdiena, 2021. gada 2. decembrisplkst.11:00Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu*.
Baldones ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek attālināti

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Notiek "zaļajā režīmā" ar straumēšanu

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Notiek "zaļajā režīmā" ar straumēšanu

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00Notiek "zaļajā režīmā" ar straumēšanu

sestdiena, 2021. gada 2. janvārisplkst.18:00Koncerts "Vēstule Ziemsvētkos", Emīlija Pavlovska (Ņujorka) un Gustavs Melbārdis (Londona) akcijas "Pietura Baznīca" atklāšana. Notiek attālināti.
Balgales ev lut baznīcapiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.13:00Zvaigznes dienas dievkalpojums
Balvu ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00
Bārbeles ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Bātes - Vaiņodes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.13:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00
Berģu ev. lut. draudzesvētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Kalpos mācītājs Gundars Ceipe. Brīvdabas muzeju (t.sk. dievkalpojumu) drīkst apmeklēt tikai, uzrādot sadarbībspējas sertifikātu.
Bērzes ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00
Birzgales ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Notiek "zaļajā režīmā".

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.15:00Notiek "zaļajā režīmā".
Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā, to būs iespējams skatīt arī tiešraidē Facebook lapā - https://www.facebook.com/Bolderajasdraudze/

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā, to būs iespējams skatīt arī tiešraidē Facebook lapā - https://www.facebook.com/Bolderajasdraudze/

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā, to būs iespējams skatīt arī tiešraidē Facebook lapā - https://www.facebook.com/Bolderajasdraudze/
Budbergas Sv. Pāvila ev. lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.15:00Notiek "zaļajā režīmā".
Bulduru ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.13:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.13:00
Burtnieku ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Kristus piedzimšanas svētvakara svētbrīdis Burtnieku baznīcā (sarkanajā režīmā)

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Kristus piedzimšanas svētvakara svētbrīdis Burtnieku baznīcā (sarkanajā režīmā)

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00Jaungada dievkalpojums Burtnieku baznīcā (sarkanajā režīmā).

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.11:00Zvaigznes dienas dievkalpojums Burtnieku baznīcā (sarkanajā režīmā).
Cēsu Sv. Jāņa lauku ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00ZIEMSVĒTKU PRIEKŠVAKARA DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS. Dievnams atvērts plkst. 18:00 - 19:00 individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.12:45KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI. Dievnams atvērts plkst. 12:45 - 13:15 individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00OTRO ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:45OTRIE ZIEMSVĒTKI. Dievnams atvērts plkst. 12:45 - 13:15 individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.
Cesvaines ev.lut. draudzesvētdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00notiek zaļajā režīmā
Dalbes ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.14:00
Daudzevas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.12:00Notiks klātienē zaļajā režīmā. Muzicēs Jaunjelgavas dr. ansamblis un viesmākslinieki

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.14:00Zvaigznes diena. Notiek zaļajā režīmā
Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.16:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.10:00
Epifanijas ev. Lut. Krievu kopa svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.17:00notiek zaļajā režīmā
Ērberģes draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00

sestdiena, 2021. gada 9. janvārisplkst.14:00
Garkalnes ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā, pirms ienākšanas Dievnamā uzrādot sertifikātu. Dievkalpojuma tiešraides translācija notiek draudzes facebook profilā www.facebook.com/garkalnesbaznica

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.15:00Dievkalpojma tiešraides translācija notiek draudzes facebook profilā www.facebook.com/garkalnesbaznica

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.15:00Dievkalpojma tiešraides translācija notiek draudzes facebook profilā www.facebook.com/garkalnesbaznica
Gārsenes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00
Ģipkas ev.lut draudze piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Pirms dievkalpojuma no pl. 16.40 baznīcā skanēs Ziemassvētku melodijas
Gramzdas draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.11:00Ziemsvētku dievkalpojums ar Sv Vakarēdienu

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.15:00Zvaigznes dienas dievkalpojums
Iecavas ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Ziemassvētku svinīgs Dievkalpojums zaļajā režīmā.
Jaunciema ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Video svētbrīdis ārā pie baznīcas; baznīca atvērta individuālām lūgšanām.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00Atbilstoši spēkā esošajiem ierobežojumiem.
Jaunjelgavas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Ziemassvētku vakara Dk. Muzicē draudzes ansamblis un brīvmākslinieki. Notiek zaļajā režīmā.

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Jaunā gada Dievkalpojums. Muzicē draudzes ansamblis. Notiek zaļajā režīmā.

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.10:00Zvaigznes diena. Iesvētību Dievkalpojums. Muzicē draudzes ansamblis. Notiek zaļajā režīmā.
Jaunpiebalgas Svētā Toma evanģēliski luteriskā draudze piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00
Jaunsaules ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00
Jēkabpils Sv.Miķeļa ev. lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00

sestdiena, 2022. gada 1. janvārisplkst.18:00

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00
Jelgavas SV. Annas ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:30Sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Zaļajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Sarkanajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Zaļajā režīmā

trešdiena, 2021. gada 29. decembrisplkst.18:00Zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00Sarkanajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Zaļajā režīmā

trešdiena, 2022. gada 5. janvārisplkst.18:00Sarkanajā režīmā

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00Zaļajā režīmā
Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.11:00
Kalnamuižas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.11:00Zvaigznes dienas dievkalpojums, notiek zaļajā režīmā.
Kalnciema Klīves draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00
Kalncsavas ev.lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Notiek zaļajā režīmā
Kandavas ev.lut. Draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00
Kārsavas ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.15:00
Katlakalna ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Brīvdabas svētbrīdis pie baznīcas. Baznīca atvērta apmeklētājiem 17:00-19:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Zaļajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Zaļajā režīmā. Dievkalpojumā spēlēs Katrīna Rando (čells) un Marta Aurēlija Rando (vijole).
Ķeguma ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.9:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.9:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.9:00
Kolkas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00zalaja rezima
Krimuldas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Uz projektora vairākkārt skanēs draudzes garīdznieku uzrunas un kristīgi Ziemassvētku dzejoļi draudzes bērnu izpildījumā.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.12:0015 min. svētbrīdis ar svētku uzrunu (bez Vakarēdiena; individuālam apmeklējumam).

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:00Iespēja individuāli (vienas mājsaimniecības ietvaros) saņemt grēku piedošanas pasludinājumu un Svēto Vakarēdienu.
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.13:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00

trešdiena, 2021. gada 29. decembrisplkst.18:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.23:00

sestdiena, 2022. gada 1. janvārisplkst.18:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00
Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Notiek Tiņģeres pils zālē zaļajā režīmā (ne vairāk kā 8 cilvēki).
Lašu ev. lut. draudzesvētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00
Lejas ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā
Lielvārdes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.11:00
Liepājas Brāļu ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00
Liepājas Lutera draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Baznica, sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Svētvakars , bez Sv. Vakarēdiena

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Kristus piedzimšanas dievkalpojums

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.11:00Vecgada dievkalpojums

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00Zvaigznes dienas dievkalpojums
Liepājas Svētas Trīsvienības katedrāles ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00 notiek zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00notiek zaļajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00notiek zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00notiek zaļajā režīmā

sestdiena, 2022. gada 1. janvārisplkst.10:00notiek zaļajā režīmā

otrdiena, 2022. gada 6. decembrisplkst.18:00notiek zaļajā režīmā
Liepnas ev.lut draudzesvētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.15:00Sarkanā režīmā
Liezēres ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00
Līvānu ev.-lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ziemassvētku dievkalpojums notiek zaļajā režīmā ar sadarbspējīgu sertifikātu.
No 15:20 - 15:50 dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem
Ludzas ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.11:30Zaļajā režīmā
Madonas ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.12:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.12:00
Mazzalves draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.13:00
Meņģeles evaņģēliski luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.10:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Zaļajā režīmā
Mērsraga ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.11:00
Muitnieku ev. lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00
Nīcas ev. lut. draudze svētdiena, 2021. gada 19. decembrisplkst.14:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00
Nítarures ev. lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00
Nurmes ev lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Baznīca atvērta individuālām lūgšanām, ērģeļmūzika- līdz 20,00!

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Ziemassvētku dievkalpojums baznīcā

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.10:00Zvaigznes dienas dievkalpojums
Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.11:00Zaļajā rezīmā, Vārda Dievkalpojums bez Svētā Vakarēdiena

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu. Vārda Dievkalpojums, bez Svētā Vakarēdiena.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu. Vārda Dievkalpojums, bez Svētā Vakarēdiena.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Zaļajā režimā pārbaudot vakcinācijas statusu. Vārda Dievkalpojums, bez Svētā Vakarēdiena.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Zaļajā režimā pārbaudot vakcinācijas statusu

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Zaļajā režimā pārbaudot vakcinācijas statusu

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.19:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu. Gada noslēguma Dievkalpojums.
Palsmanes ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Kristus dzimšanas svētku svētvakars, sarkanajā režīmā, baznīca ir atvērta ikvienam, maksimālais apmeklētāju skaits 26

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:45Kristus dzimšanas svētku svētvakars, sarkanajā režīmā, baznīca ir atvērta ikvienam, maksimālais apmeklētāju skaits 26

sestdiena, 2021. gada 9. janvārisplkst.14:00Zvaigznes dienas dievkalpojums, sarkanajā režīmā, baznīca ir atvērta ikvienam, maksimālais apmeklētāju skaits 26
Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.-lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00
Piņķu Sv. Jāņa ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā un tikai ar iepriekšēju pierakstu, nosūtot pieprasījumu uz info@pinkudraudze.lv

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā un tikai ar iepriekšēju pierakstu, nosūtot pieprasījumu uz info@pinkudraudze.lv

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā un tikai ar iepriekšēju pierakstu, nosūtot pieprasījumu uz info@pinkudraudze.lv

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.21:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā un tikai ar iepriekšēju pierakstu, nosūtot pieprasījumu uz info@pinkudraudze.lv

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā, bet iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā, bet iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00Dievkalpojums notiek “zaļajā” režīmā, bet iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama
Popes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Zaļais režīms

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00Zaļais režīms
Priedulas-Vadakstes ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Notiek zaļajā režīmā
Rēzeknes ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.9:00Notiek zaļajā režīmā
Rīgas Augšāmcelšanā ev-lut dradzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00notiek zaļājā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Dievkalpojuma laikā Ziemassvētku noskaņas koncerts ar māklinieku piedalīšanos

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Jaunā gada Dievkalpojums
Rīgas Doma ev. lut. draudzepirmdiena, 2021. gada 20. decembrisplkst.18:00Gaismas dievkalpojums. Notiek zaļajā režīmā.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums. Notiek zaļajā režīmā.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.12:00Ziemassvētku dievkalpojums. Notiek zaļajā režīmā.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:00Otrie Ziemassvētki. Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā. Bet no plkst. 14:00-14:30 Dievgalda izdalīšana Marijas kapelā (sarkanajā režīmā).

sestdiena, 2022. gada 1. janvārisplkst.12:00Jaungada dievkalpojums. Notiek zaļajā režīmā.

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.8:00Zvaigznes dienas dievkalpojums. Notiek zaļajā režīmā.
Rīgas Jēzus ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00

sestdiena, 2022. gada 1. janvārisplkst.12:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.12:00

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00
Rīgas Kristus ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek zaļajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Notiek zaļajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:30Notiek sarkanajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:30Notiek sarkanajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:30Notiek sarkanajā režīmā

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.16:30Notiek sarkanajā režīmā

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.18:00Notiek zaļajā režīmā
Rīgas Krusta draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Zaļajā režīmā un ar pieteikšanos

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Zaļajā režīmā un ar pieteikšanos

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Zaļajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.19:00Zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:30Privāta lūgšanu visiem (sarkanā režīma)
Rīgas Mārtiņa ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00plkst. 15.00-16.45
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Ikvienam būs iespēja ienākt un baudīt Ziemsvētku gaisotni baznīcā. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm. plkst. 15.00-16.45

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Dievkalpojums tiek rīkots t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē. Vietu skaits ierobežots. Dalība jāpiesaka līdz 23.12. plkst.17.00, sūtot īsziņā uz draudzes tālruņa numuru 28342287 vārdu, uzvārdu, datumu un pulksteņa laiku, uz kuru dievkalpojumu piesakieties.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:15plkst. 18.15-19.15
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Ikvienam būs iespēja ienākt un baudīt Ziemsvētku gaisotni baznīcā. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm. plkst. 18.15-19.15
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Ikvienam būs iespēja ienākt un baudīt Ziemsvētku gaisotni baznīcā. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm. plkst.

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:30Dievkalpojums tiek rīkots t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē. Vietu skaits ierobežots. Dalība jāpiesaka līdz 23.12. plkst.17.00, sūtot īsziņā uz draudzes tālruņa numuru 28342287 vārdu, uzvārdu, datumu un pulksteņa laiku, uz kuru dievkalpojumu piesakieties.sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Dievkalpojumos, t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē, iespējams klātienē atrasties ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērni līdz 12 gadu vecumam. Dievkalpojums tiek rīkots t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē.


sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.12:30plkst. 12.30-13.30
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm. plkst.
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Dievkalpojumos, t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē, iespējams klātienē atrasties ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērni līdz 12 gadu vecumam. Dievkalpojums tiek rīkots t.s. “epidemioloģiski droš(āk)ajā, ZAĻAJĀ” vidē.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:30plkst. 11.30-12.30
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm. plkst.

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.21:00plkst. 21.00-22.00
Dievkalpošana tiek organizēta t.s. “vispārējā, SARKANAJĀ” vidē. Labākais veids kā noslēgt gadu ar grēksūdzi, Dievvārdiem, lūgšanu un Svēto Vakarēdienu. Šajā laikā apmeklētāju klātbūtne ierobežota līdz 15 minūtēm.
Rīgas Misiones ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem no plkst.15:00. Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā.

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.20:00Dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem no plkst.18:00. Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā.
Rīgas Sv. Pētera draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00piecpadsmit minūšu svētbrīdis sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00piecpadsmit minūšu svētbrīdis sarkanajā ražīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00dievkalpojums zaļajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00dievkalpojums zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00dievkalpojums zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00dievkalpojums zaļajā režīmā
Rīgas Sv. Trīsvienības dr.piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00zaļajā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00zaļājā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00zaļajā
Salas sv. Jāņa ev.luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:30

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.13:00
Saldus M. Lutera draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā
Sātu ev.lut. Draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00

sestdiena, 2022. gada 8. janvārisplkst.10:00Īss svētbrīdis sarkanajā režīmā
Seces ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Ziemassvētku vakars. Notiek zaļajā režīmā. Muzicē Jaunjelgavas dr. ansamblis un brīvmākslinieki.

svētdiena, 2022. gada 23. janvārisplkst.14:00Ikmēneša Dk. Zvaigznes diena. Notiek zaļajā režīmā.
Siguldas ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Sarkanais režīms

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Zaļais režīms

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:30Zaļais režīms

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00Zaļais režīms

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.13:00Sarkanais režīms

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Zaļais režīms

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00Sarkanais režīms
Slokas ev.luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.18:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00
Smiltenes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00zaļajā režīmā

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.20:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.9:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Zaļajā režīmā

ceturtdiena, 2021. gada 30. decembrisplkst.19:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.11:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks

ceturtdiena, 2022. gada 6. janvārisplkst.19:00"sarkanajā režīmā," baznīcu var apmeklēt 51 cilvēks
Spāres ev.lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00 No plkst 17.00-19.00 būs atvērta Baznīca individuāliem apmeklējumiem, Dievkalpojums ar mācītāju nebūs.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00Dievkalpojums "zaļajā režīmā".
Strenču ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.9:00
Sunākstes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Notiek zaļajā režīmā.
Suntažu Ev luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu. Bez Sv. Vakarēdiena.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00Sarkanajā režimā nepārbaudot vakcinācijas statusu. Ar Sv. Vakarēdienu.

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.14:00Zvaigznes dienas Dievkalpojums sarkanā režīmā nepārbaudot vakcinācijas statusu.
Sv. Mateja Matīšu ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek zaļajā režīmā
Talsu evaņģēliski luteriskā draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek attālināti
Tilzas ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.13:00
Trikātas Sv. Jāņa ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:00
Ugāles ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Zaļais režīms

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:00Zaļais režīms

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Zaļais režīms

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.10:00Zaļais režīms
Umurgas ev.lut.draudzesvētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.13:00Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu*.
Usmas Sv. Pētera draudze, LD, Kuldīgas iecirknispiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek laukā pie baznīcas, degot lukturiem un svecēm

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.0:30Notiek baznīcā zaļajā režīmā
Valdemārpils ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek "zaļajā režīmā"
Valkas-Lugažu ev.lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00
Valles ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Ziemassvētku vakara dievkalpojums

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.14:002. ziemassvētku dievkalpojums

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00zvaigznes dienas dievkalpojums
Valmieras Sv. Sīmaņa ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.21:00

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00
Vānes ev. lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:20Dievnams atverts no16 līdz 20 individuāliem apmelējumiem.Svētku diev kalpojums nenotiek.

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.15:00Dievkalpojums nenotiek. Priecīgus Ziemassvēkus!
Vangažu ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā.

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.11:00

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.11:00
Vārmes Sv. Miķeļa draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00
Varakļānu ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Notiek sarkanajā režīmā
Vecpiebalgas ev.lut.draudze piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00
Vecumnieku ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Ziemassvētku vakara dievkalpojums (zaļajā režīmā)

piektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.19:00Ziemassvētku vakara dievkalpojums (īsais visiem)

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.10:002.Ziemassvētku dievkalpojums

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Zvaigznes dienas dievkalpojums
Viesītes ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek zaļajā režīmā
Vietalvas ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.14:00
Vijciema ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.14:00
Viļakas ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:00

piektdiena, 2021. gada 31. decembrisplkst.15:00

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.12:00
Vircavas ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.14:00Dievkalpojums zaļajā režīmā, jo dievkalpojuma laikā dziedās jauktais koris "Sidrabe"

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.15:00
Zaļā ev lut draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.18:00Notiek zaļajā režīmā

sestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.10:00Notiek zaļajā režīmā

svētdiena, 2022. gada 2. janvārisplkst.10:00Zvaigznes dienas diev-jums , notiek zaļajā režīmā
Zaubes ev.lut.draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.15:30Svētvakara Dievkalpojums

svētdiena, 2021. gada 26. decembrisplkst.12:00Ziemassvētku Dievkalpojums

ceturtdiena, 2021. gada 9. decembrisplkst.12:00Jaunā gada pirmais Dievkalpojums
Zeltiņu ev.lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.17:00Dievkalpojums notiek zaļajā režīmā
Zemites ev.lut. draudzesestdiena, 2021. gada 25. decembrisplkst.13:00
Zlēku ev. lut. draudzepiektdiena, 2021. gada 24. decembrisplkst.16:00Zaļais režīms

svētdiena, 2022. gada 9. janvārisplkst.10:00Zaļais režīms
Rīgas ev. lut. Lutera draudze piektdiena, 2021. gada 24. decembris plkst. 10:00Aicinam svētkos uz īsu brīdi baznīcā ikvienu. Skanēs dažādu mācītāju uzrunas un svētku muzikālie priekšnesumi. Ieeja baznīcā individuāli rindas kārtībā.
   piektdiena, 2021. gada 24. decembris  plkst.  20:00Citādais Ziemsvētku dievkalpojums un koncerts "Palikt kopā"
Zaļajā režīmā.
   piektdiena, 2021. gada 26. decembris plkst 13:00 Radio Marija Latvija, 97.3 FM
« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2022 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »