Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3121

11.septembrī tika aizsākta Glika ozolu rudens stādīšana

Redaktors
2022.09.19 12:46

Agrā svētdienas rītā 11. septembrī ar svinīgo svētbrīdi,  ko vadīja mācītājs Andis Smilga un Valmieras iecirkņa prāvests Edija Kalekaurs, piedaloties plašam stādītāju pulkam,  tika iestādīts pirmais rudens Glika ozols pie Matīšu Sv.Mateja baznīcas. Pēc Ozolu stādīšanas sekoja svinīgs dievkalpojums par Godu baznīcas 335. gadadienai ar koncertu, ko sniedza Cēsu baptistu draudzes zvanu ansamblis "Soli Deo Gloria". Pēc dievkalpojuma sekoja sveikšana un sadraudzība baznīcas dārzā.

Šai dienā tika iestādīti vēl trīs Glika ozoli pie Dikļu Evaņģēliski luteriskās baznīcas, kura  šogad svin savu 300 gadadienu kopš pamata akmens likšanas. Pēc svinīgā dievkalpojuma, ko vadīja mācītājs Gints Polis, tika svētīti un stādīti ozoli. Ozolus stādīja seši puiši, kam tā bija pirmā reize koku stādīšanā. Pēc ozolu stādīšanas klātesošie baudīja gardo Dikļu draudzes priekšnieces cepto kūku.

Savukārt, Ērberģē uz  Tēvu dienas pasākumiem bija  pulcējušās Mazzalves pagasta ģimenes. Bērni ar tēviem,  pagasta iedzīvotāji un Ērbeģes luterāņu draudzes locekļi, kuri kopā ar Mazzalves pagasta pašpārvaldes vadītāju Zeltīti Odiņu un pagasta kultūras dzīves vadītāju Žannu Miezīti, mācītāja Aigista Pinkas enerģiskajā vadībā, piedalījās un savu roku pielika Glika ozola iestādīšanā. Skanot kopīgām lūgšanām, tautas dziesmām un mācītāja teiktajiem svētības vārdiem, ozols tika likts zemē Ērberģes ciematā Dienvidsusējas krastā pie Marijas tilta. Pasākuma organizatore - Ērberģes draudzes priekšniece Anita Krūze atzīmēja:  " Šis ir ozols - priekam, veiksmei un laimei, jo tulkojot no vācu valodas  – glik – patīk, gluk – laimīgs, glück - veiksme, priecīgs.".

       Pēc ozola iestādīšanas, Ērberģes baznīcā notika Dievkalpojums, kurā mācītājs Aigists   iesvētīja jauno Altārgleznu – Jūliusa Dēringa “Jēzus svētī bērnus” repliku, kuru gleznojusi Lāsma Krūze. Pēc Dievkalpojuma sirsnīgu svētku koncertu sniedza Neretas sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”.

Reiz, līdz ar Ernsta Glika tulkoto Bībeli, pa visu Latviju izplatījās Dieva vārds, un visi, kuri to patiesi uzņēma, kļuva glück - priecīgāki, šodien tas ir tāpat!

Lai ozoli aug stipri un brangi ar Dieva svētību!