Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3115

Luterisma mantojuma fonds ir publicējis grāmatu "Populārās kristietības izgāšanās"

Redaktors
2022.09.13 13:49

Luterisma mantojuma fonds ir publicējis grāmatu, kura lasītājam palīdzēs saprast populārās kristietības (piemērs no Amerikas) izplatību, tās maldīgos uzskatus un bīstamās prakses draudzēs. Autors uzsver, ka populārā kristietība balstās uz:

  1. Atmodas kustību, kura māca, ka kristīgā dzīve sākas ar personīgu izšķiršanos pieņemt Kristu,
  2. Piētismu, kurš māca, ka kristīgās dzīves galvenā iezīme ir pieaugšana labos darbos,
  3. Misticismu, kurš māca, ka mums ir tieša, neierobežota pieeja Dievam,
  4. Entuziasmu jeb jūsmošanu, kura māca, ka garīgā dzīve norisinās mūsos.
Populārā kristietība māca, ka visa centrā ir indivīds – mana griba, mana pieredze, mans lēmums, mana sirds, mans darbs un mana nodošanās. Tomēr tādējādi Kristus un Viņa pestījošais un mierinošais darbs tiek pazaudēti. Mūsu prātus un sirdis savā ziņā ir sagūstījuši tie, kuri bieži sludina kristieti Kristus vietā.

Volfmillers ceļ trauksmi par šiem populārās kristietības viltus skolotājiem un bīstamajām praksēm. Viņš piedāvā brīnišķīgu alternatīvu: saldo Evaņģēlija smaržu, kas ved mūs pie īstā mierinājuma, prieka, miera, brīvības un drošās Kristus cerības.

‍Vairāk informācijas šeit:
‍http://www.lmf.lv/popularas-kristietibas-izgasanas-braiens-volfmillers/