Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3105

Papilduzņemšana studijām Lutera Akadēmijā 2022./2023.akad. gadā

Redaktors
2022.08.18 17:46

2022.gada 11.augustā Lutera Akadēmijas Senāts nolēma izsludināt papilduzņemšanu studijām Lutera Akadēmijā jaunajā akadēmiskajā gadā.


Dokumentus uz papildus uzņemšanu vispirms nosūtīt elektroniski no 18.-24.augustam uz e-pastu info@lut.edu.lv, oriģinālus iesniegt 23. vai 24.augustā no plkst.13.00-18.00 Lutera Akadēmijas Studiju daļā, Alksnāja ielā 3, Rīgā. 
Iestājpārbaudījumi notiks ceturtdien, 25.augustā plkst.11.00

Ar informāciju par iestājeksāmeniem un nepieciešamajiem dokumentiem var 

iepazīties šeit: Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.akad.gadam studiju 

programmā "Teoloģija" un Pieteikšanās studiju programmā "Teoloģija un 

kalpošana".