Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3102

Glika ozoli meklē mājvietas

Redaktors
2022.08.08 15:40

~ 400 Glika ozoli meklē mājvietas.
Līdz 2022. gada 15. augustam piesakies savam ozolstādam.
Ja arī Jūsu draudze vēlas un Jums ir piemērota vieta ozolam
(vai ozoliem) pie baznīcas vai citviet draudzes, vai draudzīgas
pašvaldības īpašumā - PIESAKIETIES!
Rakstiet projekta “Glika ozoli” koordinatorei Lanai Pelsei
e-pasts: glikaozoli2022@gmail.com; tālrunis: +317 26132583
vai aizpildiet pieteikuma anketu www.lelb.lv sadaļā Reformācijai 500 – projekts Glika ozoli