Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3090

Jāņa Kristītāja dienā

Redaktors
2022.06.24 13:31

Atskan vēsts: "Dievs ir mīlestība un Viņa mīlestība ir atklājusies Kristus atnākšanā pie mums."
Kādu mēs iedomātos vēstnesi, kurš sagatavotu ceļu šādai Mīlestības atnākšanai?
Droši vien mēs teiktu, ka tam būtu jābūt kaut uz pusi tik iepriecinošam kā pašam gaidāmajam notikumam. Līdzīgi kā spirdzinošais pavasaris, kas ir kā priekšvēstnesis gaidāmajai vasarai. Tomēr Dieva priekpilno notikumu ierodas sagatavot Dieva uzrunāts cilvēks ar tiešu un skarbu vēsti. Kā ārsts, kurš pacientam neliekuļojot atklāj patiesību, Jānis Kristītājs atklāj grēka problēmu.

Cilvēki ir pieraduši pie domas, ka ir veselā sabiedrības daļa un ir neveselā, kurai ir nepieciešama ārstēšana. Mēs pat esam nodalījuši paliatīvo aprūpi cilvēkiem, kuri ir neārstējami slimi, bet Dievs mums saka, ka mēs visi esam neārstējami slimi. Mums visiem ir nepieciešama aprūpe kā uz nāvi slimiem. Neviens nav vesels, jo visi ir zaudējuši Dievišķo godību. Nav svarīgi, vai cilvēks ir atņēmis dzīvību nedzimušam bērnam, dzīvo pretdabiskās attiecībās, vai šķietami nevainīgi aprunā līdzcilvēkus, jo grēka alga ir nāve jebkurā gadījumā.

Pie tam, mēs ar pašu spēkiem nespējam darīt neko, lai šo situāciju labotu. Tur nelīdzēs vairs paradumu maiņa, apņemšanās uz turpmāku svētu dzīvi, nelīdzēs vairs mūsu labie darbi. Tādēļ tā ir neārstējama slimība, ko cilvēks ar saviem spēkiem nespēj novērst.

Ko mums iesākt ar šo vēsti? M.Luters apraksta, ka skaudra diagnoze bez cerības ir postoša un cilvēka dvēseli ieved izmisumā. Vai tik skarba vēsts ir derīga cilvēkam un sabiedrībai kopumā, vai tā neatņems dzīvesprieku un cerību?

Kristus ceļu nesagatavoja uzslavas un laba vēlējumi, bet Dieva uzrunāts cilvēks ar neglaimojoši tiešu vēsti.

Bauslība un skaudra patiesība nevienu gan neizglābj, bet var sagatavot ceļu Tā Kunga glābšanai, kas nāk.

“Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Jāņa 1:8

Krimuldas draudzes palīgmācītājs Jāzeps Bikše