Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3065

Aicinājums lūgt par ģimeni

Redaktors
2022.05.12 22:58

“Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to – vīrieti un sievieti viņš radīja! Un Dievs viņus svētīja un teica: “Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi…”
(1. Moz. 1:27-28)


Sveicināti, Kristus mīļotie!
    
Ģimenes dienā aizlūgsim par ģimenes vērtību stiprināšanu mūsu valstī.
    Aizvadītajā svētdienā mēs atzīmējām Mātes dienu - 8. maijā, kuras svinēšanu aizsāka svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa 1908. gadā. Pirmās brīvvalsts laikā šī diena bija zināma arī kā ģimenes diena. Šosvētdien - 15. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā ģimenes diena. Šo atzīmējamo dienu 1993. gadā iedibināja ANO Ģenerālā Asambleja ar domu, lai godinātu ģimenes un pasvītrotu ģimenes neizmērojamo lomu cilvēka dzīvē.
Dāvājot atklāsmi par cilvēka radīšanu, Dievs ir atklājis, ka ģimene ir Viņa nodoms pie cilvēka. Vienīgais brīdis Radīšanas stāstā, kad Kungs saka: “nav labi!” ir pēc Ādama radīšanas. Ne tādēļ, ka Ādams būtu radīts nepilnīgs kā tāds, bet tādēļ, ka radīšana nebija pabeigta, jo Tas Kungs bija nodomājis radīt Ādamam sievu. Dievs viņiem uzticēja augļoties un vairoties un piepildīt zemi. Tas viss notika Ēdenes dārzā vēl pirms grēkā krišanas. Ģimene, kas balstās vīrieša un sievietes laulībā, nav kaut kāds ārkārtas risinājums grēkā kritušajā pasaulē, bet gan Dieva sākotnējais un labais nodoms pie cilvēka.
Šajā Dieva labajā nodomā ģimenes svētība izriet no uzticības Dieva plānam par laulību, kur vīrs ar sievu viens otram ir zvērējuši uzticību mūža garumā, dzīvot mīlestībā, cieņā un viens otru atbalstot un papildinot, tā paši piedzīvo ģimenei apsolīto svētību un rada vislabāko vidi, kur var ienākt jaunā un trauslā dzīvība - bērns, kuram ir ne tikai jāpiedzimst, bet āri jāpieaug un jānobriest par personību, kura spēj uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu ģimeni un līdz ar to par dzīvību principā.
Diemžēl pēc grēkā krišanas ir noticis, tas, ka ģimenes mēdz tikt ievainotas un postītas laulības pārkāpšanas, melu, nepiedošanas, atkarību, naida, alkatības, savtības u.c. grēcīgu iemeslu dēļ. Tādēļ mēs regulāri aizlūdzam par laulības svētumu un ģimeņu stiprumu, lai mīļais Dievs žēlīgi pasargā no ievainojumiem ģimenēs un dziedē tās, kuras ir ievainotas.
Papildu tam, pēdējā laikā ir nācis klāt apdraudējums ne tikai konkrētajām ģimenēm, bet pat ģimenes izpratnei sabiedrībā. Diemžēl mūsu sabiedrībā ir gana daudz cilvēku, arī ievērojamu un ietekmīgu cilvēku vidū ir tādi, kuri pauž izkropļotu skatījumu uz ģimeni. Piemēram, viņu ieskatā divu homoseksuālu sieviešu vai divu homoseksuālu vīriešu kopdzīve būtu uzskatāma par ģimeni. Jo, viņuprāt, ģimeni nedefinē tikai laulība, asinsradniecības vai adopcijas saites, bet gan ģimene ir sociāla institūcija, kas balstās uz sociālajā realitātē konstatējamām ciešām personiskām saitēm, kuru pamatā ir sapratne un cieņa 1. Lai gan pastāv dažādas savstarpējā cieņā un sapratnē balstītas attiecības starp cilvēkiem, TIKAI ģimenē attiecības balstās laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā. Mēs novēlam un aizlūdzam, lai visās ģimenēs valdītu savstarpēja sapratne un cieņa, bet ne vienmēr tas tā izdodas, tas gan nemaina faktu, ka tā ir un paliek ģimene, tikai savstarpēja sadzīvošana ir kļuvusi grūta, kas prasa dziedināšanu. Tāpēc tik plaša un izplūdusi izpratni par to, ka ģimenes definēšanai pietiek tikai konstatēt ciešas personiskas saites, kuras balstās savstarpējas sapratnē un cieņā ir maldīga.
Varētu šķist, kas tur liels, lai jau katrs sauc savas attiecības tā, kā vien viņš to grib un iedomājas, brīva valsts ta
u. Protams, kad kāds kaut ko aplami nosauc, tas nemaina lietas būtību un ietekmē šos konkrētos cilvēkus, bet, kad lietas tiek pārdefinētas jau valstiskā un visā sabiedrības līmenī, tad gan sekas varbūt baisas. 4. maijā mēs svinam mūsu valsts neatkarības atgūšanu, mēs no Dieva esam saņēmuši dāvanu - brīvu un neatkarīgu valsti. Bet mums vienmēr jāatceras, ka brīvība nav visatļautība, patiesa brīvība ir nesaraujami saistīta ar patiesības atzīšanu, kā Jēzus to ir apsolījis: “…jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ. 8:32) Tāpēc mūsu bērnu un valsts nākotnes dēļ ir jārūpējas, lai mūsu sabiedrībā nedzīvotu maldos, bet patiesībā. Diemžēl, šobrīd patiesā izpratne par ģimeni mūsu sabiedrībā ir apdraudēta un tāpēc par to ir jāiestājas. Viens ļoti konkrēts veids, kā to var izdarīt ir parakstīties par referenduma ierosināšanu LR Satversmes grozījumiem, vairāk par to var uzzināt https://pargimeni.lv un http://www.tubalso.lv un aizlūgt par to, lai ģimenes vērtība mūsu sabiedrībā nevis tiek grauta, bet stiprināta.

Tāpēc šajā svētdienā - starptautiskajā ģimenes dienā aicinām aizlūgt:
par ģimenēm un par to stiprumu;
par ievainojumu dziedināšanu ģimenēs;
par ģimenes kā vērtības nostiprināšanos mūsu sabiedrībā;
par parakstu vākšanu referendumam, lai LR Satversmē tiktu nostiprināts ģimenes jēdziens un visiem, kas pie šīs parakstu vākšanas darbojas;

Lai mīļais Dievs bagātīgi svētī mūsu ģimenes un uztur mūsu mīļajā Latvijā patiesu izpratni par ģimeni!

2022. gada 12. maijā
mācītājs Kārlis Irbe ar sievu Vinetu Irbi septiņu bērnu vecāki

 https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/11/2019-33-01_PR_par_spriedumu.pdf