Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2988

Pieteikšanās Lektoru kursiem 2022

Redaktors
2021.11.30 17:57

Par lektoru LELB draudzē var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un, kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu.

---

Svētā Gregora Izglītības Centrs organizē un aicina pieteikties uz Lektoru kursu apmācībām 2022.gadā! Nodarbības notiks tiešsaistē (caur zoom platformu) no 2022.gada 10.janvāra līdz 8.martam pirmdienās un otrdienās plkst.18.00 - 20.15.

Apmācībās tiks aplūkotas šādas tēmas: Liturģija, Ievads Svētajos Rakstos, Ievads Jaunajā Derībā, Eklezioloģija, Misioloģija, Katehēze, Diakonija, Praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve.

Kopējais nodarbību apjoms – 32 lekcijas (stundas).
!! Lai piedalītos lektoru apmācībās, nepieciešama draudzes mācītāja rekomendācija.

Dalības maksa: Eur 80. Aicinām draudzes finansiāli atbalstīt savus lektorus!

Pieteikšanās līdz 2022.gada 4.janvārim aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/GtkfVzLZ3JUSDGp88

Papildu info pa tālruni 20216655 vai e-pastā: skola@gregors.lv