Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2973

Reformācijas dienā

Redaktors
2021.10.31 08:56

Tuvojās jūdu Pashas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi. Viņš atrada templī vēršu, avju un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam un, savijis no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī avis un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja: “Nesiet to visu prom no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus namu!” (Jņ 2:13–16)

Vai tad Jēzus var, sadusmoties, apgāzt galdus un dzīt laukā cilvēkus? Cik skarba un nepierasta ir šī rīcība. Pierastāk ir Jēzu redzēt kā avi, ko ved uz kaušanu, kā jēru cirpēja priekšā, klusu, kurš neatver savu muti. Pasaule vienmēr ir vēlējusies tādus redzēt arī kristiešus.
Jau pirmie kristieši sadusmoja pagānus ar Evaņģēlija mācīšanu un ar atteikšanos godāt citus dievus. Viņi turpināja sludināt krustā sisto Kristu, kas pagāniem bija muļķība, bet aicinātajiem Dieva spēks un Dieva gudrība. Un tad impērija sāka kristiešu vajāšanu, pieprasot paplašināt uzskatus, tas ir, aizliedza būt pretējās domās, nepiekrist un apspriest. Tos, kuri nepakļāvās, dedzināja kā lāpas un izbaroja lauvām.

Ko šodien Jēzus gāztu mūsu dzīvē un ko dzītu laukā no baznīcas; ierasto kārtību, komforta zonu, dzīvi bez svēttapšanas un bailes no nāves? Ar ko esam aizņemti? Vai sludinām krustā sisto Kristu un esam gatavi atdot savas dzīvības? Vai arī tirgojamies ar Dievu, nenožēlojot grēkus?
Lūgsim Debesu Tēvu, lai Viņš palīdz atbildēt uz šiem jautājumiem katram personīgi. Un lai arvien dāvā spēku un prasmi dzīvot, būvēt un darboties, apzinoties, ka reiz būsim galīgi sveši pasaulei. Tad Kungs nāks godībā tiesāt dzīvus un mirušus. Viņa valstībai nebūs gala.
Bet līdz tam zini, ka nav cita mierinājuma un iepriecas, kā Kunga Jēzus Kristus žēlastība un būšana dievkalpojumā, kur Viņš nāk un dāvina mums Sevi runātajā Vārdā, grēku piedošanas pasludinājumā, Kristībā un Svētajā Vakarēdienā.
Turamies pie Kristus.

Valmieras iecirkņa prāvests Romans Kurpnieks-Logins