Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2692

Rekolekcijas „Dzīves svētuma ass - Kristus, Baznīca, Svētdiena un liturģija”

Redaktors
2020.03.05 10:09

21.martā Limbažu ev.lut.draudzes namā, Dailes ielā 2

Lektors: Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns

Pilnīgi nepiederīgi un sveši svētai un svētlaimīgai dzīvei paliek tie, kuri caur Svētā Vakarēdiena svētību nav pieņēmuši Jēzu. Ja mēs mīlam mūžīgo dzīvi un mūžīgās dzīvības devēju, tad neatteiksimies no Svētā Vakarēdiena svētības, kā to dara nepiedzimušie, tas ir, nekristītie. (Svētais Aleksandrijas Kirils)

Pieteikšanās pie mācītāja Romana Kurpnieka, tel.26362734
Priecāsimies par ziedojumu rekolekciju norisei

Dienas kārtība:
Sestdiena (21.marts)