Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2587

LELB Mācītāji ciemojas Saksijas Baznīcā

Redaktors
2019.09.05 14:35

LELB Jūrmalas iecirkņa mācītāji šajā nedēļā devušies pieredzes apmaiņas un komandas saliedēšanas braucienā uz Saksijas ev.lut. Baznīcu Vācijā. Vakar mācītāji kopā ar Dr. Kristofu Barnbroku no Oberurzelas teoloģiskās augstskolas atsvaidzināja savas zināšanas sprediķošanas mākslā. Šodien mācītāji viesosies dažādās draudzēs lai stāstītu par LELB un mūsu draudžu ikdienu un aicinātu veidot partnerdraudžu attiecības starp draudzēm. Svētdien mācītāji piedalīsies dievkalpojumā Markersbahas sv. Barbaras draudzē, kur sprediķos māc. A.Krauliņš un vēlāk mācītāji piedalīsies māc. Falka Klemma introdukcijas dievkalpojumā Ērenfrīdersdorā.

‍Māc. Falks Klemms vada arī Luterisko Vienotības fondu (Lutherischer Einigungswerk). Markersbahas draudzei ir māsu draudzes Latvijā- Rojas un Kaltenes draudzes. Draudzes mācītājs Gastons Nogradī ir priekšsēdētājs Apliecinošajai Iniciatīvai- Saksijas Baznīcas konservatīvo mācītāju apvienībai. Latvijā delegācija atgriezīsies nākamās nedēļas vidū.

Informāciju sagatavoja LELB Ārlietu nozare