Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read&id=1931

Sagrauts: 7. likumi, kuri katram kristietim ir jāpārkāpj

Redaktors
2016.02.04 20:08

Pie latviešu lasītāja ir nonākusi luterāņu teologa Džonatana Fiska grāmata, kas plaši pazīstama visā kristīgajā pasaulē. Tā būtu rūpīgi jāizlasa katram kristietim, kam rūp sava un citu ticīgo garīgā labklājība. Īpaši nozīmīga šī grāmata varētu būt baznīcu vadītājiem un garīgajiem darbiniekiem, kam uzticētas rūpes par Kristus Baznīcu un tās locekļiem.

Šīs grāmatas īpašo nozīmi un vērtību rada tas, ka autors aizrautīgi un pārliecinoši vēršas pret viltīgajiem maldu slazdiem, kas bieži sastopami mūsdienu Baznīcā. Viņš teoloģiski analizē un prasmīgi atmasko dažādus modernos “brīnumlīdzekļus” un metodes, kuras tiek tik plaši ieteiktas, praktizētas un augsti vērtētas dažādu konfesiju baznīcās un draudzēs, lai it kā atmodinātu, aktivizētu un efektivizētu draudžu darbu un piesaistītu tām iespējami daudz cilvēku, bet patiesībā grauj Kristus Baznīcu un izposta cilvēku ticību.

Lai gan Džonatans Fisks piedāvā specifisku teoloģisku un filozofisku tēmu apskatu, viņa grāmata ir spoži uzrakstīta aizraujoša lasāmviela. Kaut arī autors ir luterānis, viņa grāmatu var saukt par – vārda vislabākajā nozīmē – starpkonfesionālu mūsdienīgu Svēto Rakstu un kristīgās ticības apoloģiju.
Grāmatas cena fonda birojā ir EUR 5.00. Tāpat grāmatu var iegādāties IHTIS un AMNIS veikalos.


‍Grāmatas vāks apskatāms - šeit