Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=baznicas_dienas&fu=read&id=1731

Baznīcas Dienu himnas melodija

Redaktors
2014.07.03 08:55

Baznīcas Dienu himnas "Tam Kungam līksmi dziedu" klavierpavadījums palīdzēs apgūt himnas melodiju ikvienam, kas gatavojas doties uz Baznīcas Dienām Cēsīs.

PIANO pavadījumu atvērt šeit(mp3)

Tam Kungam līksmi dziedu

Tam Kungam līksmi dziedu godu, slavu,
Teic augsti Viņu mana dvēsele,
Uz Viņu paceļu es savu garu,
Sirds manam Pestītājam gavilē.

Dievs savā brīnišķajā lēnprātībā
Ir uzlūkojis manu niecību,
Tam Kungam kalpoju es pazemībā:
Teiks bērnu bērni mani svētīgu.

Tā Kunga žēlastība mūžam paliek,
Pie tiem, kas Viņam paklausa un tic,
‍Kas novēršas un lepni Viņu noliedz,
‍Tos tālu prom Viņš izklīdinājis.

Tas Kungs ir pazemīgos augstu cēlis,
‍Bet varenos no troņiem nogāzis,
‍Viņš izsalkušajiem ir maizi devis,
‍Un bagātos ir tukšus atstājis.

Dievs laipni vada, svētī savu tautu
‍Un klāt ir tiem, kas Viņam uzticas,
‍Viņš dāvina tai savu svēto Vārdu,
‍Tā Kunga žēlastība nebeidzas.

Lai augsta slava atskan Dievam Tēvam,
‍Lai slavēts Dēls, kas nāca zemībā,
‍Gods, slava lai ir Dieva Svētam Garam
‍Šeit visos laikos un tur mūžībā.

‍Teksts: Vilis Kolms pēc "Magnificat" (Lk 1:46-55)
‍Mūzika: Renāte Stivriņa