Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=baznicas_dienas&fu=read&id=1712

LELB bīskapi: Posīsimies uz Baznīcas Dienām Cēsīs

Redaktors
2014.05.25 22:59

LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums satikties Baznīcas Dienās Cēsīs, kur vienas valodas un vienas ticības Dieva bērni no visas Latvijas sapulcēsies Kristus vārdā.

Kristus mīļotie,

Dievs nāca, lai mūs sastaptu. Lai saskatītos ar mums vienā acu augstumā. Cik ļoti tas visu izmaina! Vai nav brīnumains atvieglojums, ka varam uz savu dzīvi raudzīties bez bailēm? Mēs dzīvojam Dieva priekšā, kurš reiz par to prasīs norēķinu, tādēļ pasaule varētu atgādināt paisuma vilni, kas gan ir varens un skaists, bet nes līdzi lielas izbailes. Taču Dievs nāca mūs satikt un mēs ieraudzījām, ka viņš nav atriebīgs grāmatvedis, kas pieraksta katru klupienu, bet Glābējs un palīgs, kas nāk, lai mūsu vietā paveiktu neizpildāmo svētuma uzdevumu. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. „Pilnīga mīlestība aizdzen bailes“, raksta apustulis Jānis. Dieva mīlestība vispilnīgāk atklājās tad, kad viņš mūs sastapa kā cilvēks Jēzus.

Uz Baznīcas Dienām mēs dodamies darīt to pašu, ko viņš - satikt Dieva bērnus, palūkoties citam uz citu vienā acu augstumā. Lai Dieva pilnīgā mīlestība aizdzen katru atsvešinātību, vienaldzību, bailes vai aizspriedumus. Tikšanās izmaina to, kā sevi uztveram Baznīcā. Mēs esam locekļi Kristus miesā, kurus kopā saista viens Gars, viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Cik daudz gaišāk un priecīgāk ir būt kristietim, kad esi to piedzīvojis!

Jēzus aicina: „Ņem un ēd!“ Tik konkrēti, kā maizi uz galda. Kur ticība iegūst konkrētu dzīvi? Baznīcā! Kur Baznīcu piedzīvojam tik redzami kā miesu, baudāmi kā maizi? Satiekoties. Kur varam satikties? Dievkalpojumā, draudzes kopīgajos notikumos, bet reizi dažos gados – Baznīcas dienās, kur vienas valodas un vienas ticības Dieva bērni no visas Latvijas sapulcējas Kristus vārdā. Tur Jēzus pats ir viņu vidū un tur esi arī tu.

Posīsimies uz Baznīcas Dienām ar priecīgām gaidām! „Es esmu dzīvības maize“, saka Jēzus. Ņem un ēd, saņemot un dodot. Saņem mani un dāvini sevi. Uz tikšanos!

Sirsnībā,

LELB bīskapi

+ Jānis, + Pāvils, + Einārs