Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read&id=1509

Aicina atbalstīt Dr.R.Feldmaņa pirmā Teoloģisko rakstu krājuma izdošanu

Redaktors
2013.03.06 13:03

Profesora Roberta Feldmaņa fonds ir sagatavojis mūsu Baznīcas ievērojamā teologa, mācītāja Dr.Roberta Feldmaņa pirmo Teoloģisko rakstu krājumu. Lai šī grāmata ieraudzītu dienasgaismu, ir nepieciešams finansējums rakstu krājuma izdošanai.

Tāpēc fonds aicina arī šogad kopīgiem spēkiem - lūgšanās un ar ziedojumiem atbalstīt nozīmīgu ieguldījumu Baznīcas teoloģiskās domas saglabāšanā, jo:
1) rakstu krājums tks izdots un izanalizēts kā viens no nedaudziem pašmāju teologu oriģināldarbiem,
2) Roberta Feldmaņa darbu tematika, savu aktualitāti nav zaudējusi arī šodien.
Grāmata būs interesanta kā draudžu mācītājam, draudžu ļaudīm, kā arī katram, kas meklē savu ceļu pie Dieva..

Ikviens ir aicināts būt izdevēju pulkā. Katrs ziedotājs būs īpaši ielūgts uz grāmatas prezentāciju 25. maijā Olaines dievnamā un saņems vismaz vienu jaunās grāmatas eksemplāru.

Rakstu krājumā būs iekļauti profesora Roberta Feldmaņa darbi:
·   „Luteriskais askētisms” (1986);
·   „Konkordāts starp Svēto Krēslu un Latvijas valdību 1922.gada 30.maijs” (1093-1935);
·  „Tauta Baznīcas priekšā” (90-tie gadi);
·   „Jēzus pašapziņa un Pāvila kristoloģija” (1932);
·   „Dieva žēlastības brīnums”(1982);
·   un citi darbi...

Priekšvārdu autori:
·   prof. Dr.theol. Reinhards Slenczka,
·   prof. Dr.iur. Ringolds Balodis,
·   Dr. Guntis Kalme.

Ja nepieciešami plakāti informācijas izvietošanai draudzē, lūdzu sazināties ar māc. Ilmāru Rubeni tālr. 29191289.

Ziedojumus var pārskaitīt:

"Profesora Roberta Feldmaņa fonds"
Reģistrācijas Nr: 40008178759AS
Citadeles banka, PARXLV22
Konta Nr.LV43PARX0013132500001
ar norādi "Roberta Feldmaņa Teoloģisko rakstu krājumam un prezentācijai"

P.S. JA NEVĒLATIES, LAI JŪSU VĀRDS TIKTU IEVIETOTS GRĀMATAS ATBALSTĪTĀJU SARAKSTĀ – norādiet to pie maksājuma

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)

Vairāk informācijas:  www.robertsfeldmanis.lv