Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read&id=1450

BAZNĪCAS GADAGRĀMATAS 2013' atvēršana Reformācijas dienā

Redaktors
2012.10.30 19:29

Jau par tradīciju ir kļuvis, ka ik gadus Reformācijas dienas svinību ietvaros notiek nākamā gada Baznīcas Gadagrāmatas atvēršana. Šogad 31.oktobrī Lutera Akadēmijas zālē plkst.16:00 Gadagrāmatas atklāšanas pasākumu ievadīs Reformācijas dienas dievkalpojums bīskapa Pāvila Brūvera vadībā.

Baznīcas Gadagrāmatā 2013' varēs atrast gan to, ko jau Gadagrāmatas lasītāji ik gadus ir raduši tajā lasīt un izmantot: Baznīcas gada kalendāru, lasījumus, adrešu un kontaktu sadaļu, Baznīcas dzīves hroniku, Sv.Rakstu apceres, gan īpaši šai Gadagrāmatai radītus dažādu teologu un citu autoru rakstus, kuru saturu šajā Gadagrāmatā iezīmē 2 vadlīnijas:

1) 2013.gada lozunga vārdi: „Mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo.”(Ebr 13:14). Tie norāda uz mūsu piederību Debesīm. Arī mūsu dievnamu torņi ir atgādinājums tam.

2) Kristus misija un Viņa dotā misijas pavēle ikvienam Baznīcas loceklim (Mt 21:18-20 ). Bīskapa Pāvila Brūvera aicinājums un cerība ir, ka mūsu sirdis iedegsies un ar prieku atsauksies Kristus misijas pavēlei. Tāpēc Baznīcas Gadagrāmatas pielikums "Misijas pavēle man" ir ik dienas lasāms, pārdomājams, lai pēc tam lūgšanā no Dieva saņemtu savu uzdevumu Kristus misijas darbā.

Gadagrāmatas veidošanā piedalījušies 62 tekstu autori, 4 fotogrāfi un 3 mākslinieciskā un tehniskā darba izpildītāji. Pateicība katram no viņiem.

Reformācijas dienā, 31.oktobrī, Baznīcas Gadagrāmatu 2013' varēs iegādāties atvēršanas pasākumā "IHTIS" veikalā par 4,50 Ls. Pēc tam cena būs 5,-Ls.

Vairāk informācijas par Reformācijas dienas pasākumiem 31.oktobrī, Lutera Akadēmijā lasīt šeit>