Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read&id=1433

Izveidots teoloģijas blogs „Gudrības Sākums”

Redaktors
2012.09.18 18:05

Kā vairāku LELB mācītāju un draudžu locekļu kopprojekts, darbību uzsāk teoloģijas blogs www.gudribassakums.lv. Bloga autori par vadmotīvu izvēlējušies Svētajos Rakstos sacīto, ka tieši „bijība Dieva priekšā ir visas gudrības sākums” (Ps 111:10, Sal.pam 1:7).

Bloga veidotāju mērķis – kalpot gan Kristus Baznīcai, gan mūsu zemei, vairojot cilvēkos atziņu un patieso gudrību. Blogā publicētie materiāli paredzēti mācītājiem, teoloģijas studentiem, katehūmeniem un viņu mācītājiem, kā arī ikvienam Baznīcas loceklim un katram, kas, pēc autoru vārdiem, “meklē pēc paliekošas patiesības, jēgas, mērķa un drošības”.

Apustulis Pāvils raksta, ka Kristus ir „mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu.” (1.Kor 1:30) Tieši šī ir tā gudrība, kuru cilvēki nav mitējušies meklēt un pēc tās taujāt jau kopš traģiskajiem notikumiem Ēdenas dārzā. Luterāņu teologs Roberts Benī (Robert Benne) apraksta šīsdienas situāciju pasaulē un Baznīcas izaicinājumus šādiem vārdiem: „Laikmetā, kad cilvēces zināšanu apjoms burtiski eksplodē, izglītot gan mācītājus, gan draudžu locekļus ir ārkārtīgi svarīgs [visas Kristus] Baznīcas pienākums. Draudžu locekļu zināšanām kristīgajā mācībā būtu jābūt proporcionāli vismaz tik pat plašām, kādas tās ir viņu laicīgajā un profesionālajā izglītībā. Savukārt, lai draudžu locekļi varētu tikt labi mācīti, mācītājiem jābūt dziļi pamatotiem gan Svēto Rakstu, gan teoloģijas izpratnē.”

Blogā atrodamie materiāli būs noderīgi gan mācītājiem (sprediķu vadlīnijas, teoloģiska satura raksti, kristīgā garīguma un misijas resursi), gan teoloģijas studentiem (luteriskās teoloģijas, hermenētikas, eksegēzes, u.c. materiāli gan latviešu, gan krievu, gan angļu valodās), gan katehūmeniem un viņu mācītājiem (katehismi un ar katehisma tēmām saistīti materiāli), gan ikvienam Kristus baznīcas loceklim (praktiskas Rakstu pamācības kristīgai dzīvei laulībā, ģimenē, sabiedrībā un draudzē) un katram, kurš aiz pārejošā, mainīgā un nedrošā meklē pēc paliekošas patiesības, jēgas, mērķa un drošības. Bloga lasītājiem iecerēts darīt piejamus arī dažādu Latvijā pazīstamu mācītāju rakstus un komentārus par Baznīcai un sabiedrībai nozīmīgām tēmām, grāmatu apskatus, norādes uz interesantām publikācijām, intervijas, kristīgo humoru, utt.

Bloga autori aicina: ”Mēs ceram un paļaujamies uz Jūsu lūgšanām, lai to spēkā šis blogs varētu kalpot gan Kristus Baznīcai Latvijā, gan arī Dieva bērniem katram viņa īpašajās vajadzībās”.

Vairāk informācijas: www.gudribassakums.lv