atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu sekta
rainars
Iesūtīts: 2012.08.20 20:48:12
kas tā tāda?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
dafne
# Labojis dafne: 2012.10.24 14:21:10
Ingars
Ingars,vai tev nav tā,ka ir jaizšķiras katru dienu..un vai nav tā,ka izšķirdamies darit to labo...tomēr sanāk tas sliktais.Viss pareizums nosvīst tāda brīdī.Vai tev liekas,ka Dievs nezin kādi mēs esam...un zinādams kādi mēs esam Viņš tomēr mums uzticējis lielas lietas.un uzticēdams mums lielas lietas,Viņs tagad ar hronometru stāv klāt un gaida,kad beidzot paklupsim???Vai tā?
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.24 14:22:47
ja nu drīkst ko bilst tad teiktu ar Pāvila vārdiem Timotejam: sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības. No tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos, gribēdami būt bauslības mācītāji, bet nesaprazdami ne to, ko saka, nedz to, ko daži apgalvo.
Te vēl Jēzus sacītais nāk prātā: Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša, bet, ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša. Tad nu pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst par tumsu. Ja nu visa tava miesa ir gaiša bez kāda tumša kaktiņa, tad viņa būs tik gaiša, it kā svece ar savu gaismu tevi apspīdētu.
Māceklis nav augstāks par savu mācītāju; bet, kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi sava paša acī tu nepamani? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, brāli, es izvilkšu skabargu no tavas acs, un baļķi savā paša acī tu neredzi? Tu liekuli, izvelc papriekš baļķi no savas acs, un tad pārdomā, kā izvilkt skabargu no sava brāļa acs. Jo tas nav labs koks, kas nes nelāga augļus, nedz tas ir nelāga koks, kas nes labus augļus. .......
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.24 16:26:04
svētais grēcinieks

Tā arī bija atbilde – Jēzū Kristū ir visas atbildes. Lūdz Dievam atklāsmi par Kristu un tad tu arī sapratīsi, kas tev jādara, jo tas, kurš pazīst Dēlu, tas pazīs arī Tēvu un Viņa gribu. Tas ir tas, cik tālu es esmu ticis, proti, esmu gaidīšanas stāvoklī, izsūtīts „tuksnesī” ārpus komforta zonas, lai dziļāk iepazītu Dievu un mācītos būt pilnīgi atkarīgam no Viņa.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.24 16:49:18
dafne

Jā, Viņš mums ir uzticējis visai lielas lietas tā ka pat eņģeļi aiz sajūsmas iztrūkstas, taču Viņš arī no mums prasa atbildību, kā mēs tās „lietas” izmantojam. Viņš nestāv kā vagars ar pletni jau atvēzējies sitienam tiklīdz mēs pieļausim kaut mazāko kļūdu, bet gan ir klātesošs šajā aspektā kā skolotājs. Tomēr, tas nenozīmē, ka Viņš arī nepārmācīs to, kas ļaunprātīgi izmanto Viņa dāvanas un svētības. Patiesībā Dievs ir ļoooti pacietīgs, žēlsirdīgs salīdzinoši ar dažu labu klerku, kuri mēdz būt visai nežēlīgi pret Viņa avīm.

rainars

Āmen!
Ps. Turpināšu mācīties ar mīlestību un laipnību runāt par „jūtīgām tēmām”, kā, piemēram, par autoritāti Draudzē un aicinājumiem klerikālu amatu ieņemošos brāļus pārtraukt Draudzes šķelšanu un varmācīgu izturēšanos pret Labā Gana avīm.
dafne
# Labojis dafne: 2012.10.24 19:30:20
Ingarsbet tu nevari visu mužu vaktēt mācītājus...katŗs mes DIEVA priekša par sevi atbildesim...ne tā? Tas ko tu vari darit...aizlugt par viņiem.
svētais grēcinieks
# Iesūtīts: 2012.10.24 19:44:09
Ingars
Nu jā..., bet ko tas praktiski priekš tevis nozīmē atrasties Kristū?
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.25 12:15:54
dafne

Es cenšos runāt cik vien vispārīgi ir iespējams un izvairīties no konkrētām detaļām, jo es neesmu nekāds auditors, es vienkārši dalos ar atziņām tādā mērā, lai rosinātu pārdomāt un pārvērtēt visas šīs lietas. Mums vajadzētu citam citā ieklausīties ar tādu uztveres veidu, kas neaprobežojas ar konfesionāliem rāmjiem, bet gan skatās uz lietām Kristus Miesas kontekstā. Mans mērķis nav detalizēti norādīt ko un kā katram tagad darīt, bet gan pievērst uzmanību kaut kam vitāli svarīgam, kas visu laiku tiek konsekventi ignorēts. Runa ir par Draudzes Pamatu un Dieva gribu attiecībā uz Draudzi.

svētais grēcinieks

Būt no Viņa atkarīgam, taču es to vēl tikai mācos...
dafne
# Iesūtīts: 2012.10.25 13:23:49
Ingarslaikam nevarēšu tevi ieklausities arpus savas konfesijas rāmjiem,tie pārāk manī iespiedušies ir....Pat tavi izteicieni reizem ir ļoti "luteriski"
Uldis
# Iesūtīts: 2012.10.25 14:26:40
Ingars

Ko tu saproti ar "konfesionāliem rāmjiem"? Piemēram, kādi konfesionālie rāmji ir lutersimā un pāvestībā?
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.25 20:52:54
Ingars
Es cenšos runāt cik vien vispārīgi ir iespējams un izvairīties no konkrētām detaļām ... Runa ir par Draudzes Pamatu un Dieva gribu attiecībā uz Draudzi.
Tu tātad esi nekonkrēts kristietis. Tu ar to lepojies?
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.26 12:25:49
dafne

Bet Debesīs jau viss būs ārpus konfesionāliem rāmjiem, tur būs ticīgie no dažādām konfesijām.

Uldis

Katras konfesijas konfesionālie rāmji ir šīs konfesijas specifiskā Svēto Rakstu interpretācija, tradīcijas un savs skatījums uz lietām un parādībām, ārpus kā viss pārējais tiek uzskatīts par nepareizu. Svētie Raksti tiek interpretēti konfesijas perspektīvā un kontekstā, nevis konfesija interpretēta Svēto Rakstu perspektīvā un kontekstā. Konfesijas uzskati tiek pielīdzināti Dieva Vārdam, bet, ja kādā aspektā konfesija ir pretrunā ar Dieva Vārdu, tad Dieva Vārda interpretācija tiek piemērota konfesijas vajadzībām, nevis otrādi. Konfesija ir celta nevis uz apustuļu un praviešu pamata, kura Stūrakmens ir Kristus, bet gan uz cilvēku radītas caur apustuļiem un praviešiem atklātā Vārda interpretācijas, nevis uz paša Vārda.

Jā, Pāvils gan atzina novrizienu esamību draudzēs, lai taptu redzami ticībā rūdītie. Bet ja iedziļināmies kopējā kontekstā,t ad saprotam, ka būt ticībā rūdītam nozīmē arī būt garīgi nobriedušam – garīgam, nevis miesīgam. Pāvils šķelšanos nosauc par miesīguma izpausmi. Tas nozīmē, ka garīgi nobrieduša civlēka kalpošana nekad neizraisīs šķelšanos Draudzē un aiz sevis neatstās no Draudzes atšķeltu konfesiju. Garīgi nobriedušie spēj Dievam uzticēties, ka Viņš neļaus maldu sludinātājiem samaitāt Draudzi. Ja mēs ar miesīgām metodēm stājamies pretim maldu sludinātāju miesīgumam, tad pilnīgi droši, ka augļi būs miesas augļi. Ja mēs gribam plūkt Gara augļus, tad mums jācīnās ar garīgām metodēm.

Ēvalds Bērziņš

Es jau tā esmu pārāk konkrēts, tāpēc labāk centīšos aprobežoties ar vispārīgiem secinājumiem, bet katrs lai pats skatās, kā to konkrēti piemērot attiecībā uz sevi.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.26 15:52:49
Debesīs varbūt arī nodokļi nebūs jāmaksā, bet tikai pamēģini to nedarīt tagad, fantazētāj!
Bet ja nespēj konkrēti runāt, tad negrēko pret 8. bausli un nemuldi tukši kā konkrēts ķildnieks!
varbūt [82.145.210.7]
# Iesūtīts: 2012.10.26 16:29:14
Aivars, padomā labi, vai Tu maksā visus nodokļus, vai tikai tos, kuriem nodokļu iekasētāji tiek klāt? Un nekas, dzīvs esi un starā.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.26 16:54:09
varbūt [82.145.210.7]
Cik zinu, tad maksāju, kas cits atliek. Bet tu, "anonīmais" apsūdzētāj, nespried pēc sevis un arī negrēko pret 8. bausli!
Ēvalds Bērziņš
# Labojis Ēvalds Bērziņš: 2012.10.26 19:33:30
Ingars
Bet Debesīs jau viss būs ārpus konfesionāliem rāmjiem, tur būs ticīgie no dažādām konfesijām.
Kur tas rakstīts?

garīgi nobrieduša civlēka kalpošana nekad neizraisīs šķelšanos Draudzē un aiz sevis neatstās no Draudzes atšķeltu konfesiju
Apustuļi un baznīctēvi utt. nepārtraukti šķēla Draudzi nost no "Draudzes". Tagadējā Baznīcas Ticības apliecība, piemēram, ir (ar lielām grutībām) atšķelta konfesija no Aleksandrijas presbitera Ārija un viņa sekotaju konfesijas.
Kā tad Kristus nāca nest šķelšanos? Kā tad tieši Viņa vārdu arī Pāvila vārdu dēļ celās šķelšanās? Tu gribi viņus pārspēt?
Vai runa nav par pretošanos Kristum, nevis Tevis proponēto humānismu? Kristum un Draudzei nekad nav bijis problēmu nošķelties no tiem, kas pretojas Kristum. Draudze taču ir no pasaules izaicinātie, ja gribi, atšķeltie priekš Dieva.
Ieraugi, ka šķelšanās nav vienmēr "spēle" vienos un tajos pašos vārtos.

Es jau tā esmu pārāk konkrēts, tāpēc labāk centīšos aprobežoties ar vispārīgiem secinājumiem, bet katrs lai pats skatās, kā to konkrēti piemērot attiecībā uz sevi.
Novēlu būt vēl konkrētākam un necensties aprobežoties, un nebaidīties. Neticu, ka Tu gribi būt aprobežots.
varbūt? [212.93.100.2]
# Iesūtīts: 2012.10.26 20:07:55
Aivars, nu Tu pats pārkāp to bausli, jo es Tevi nekur neapsūdzu.
varbūt? [212.93.100.2]
# Iesūtīts: 2012.10.26 20:13:34
Ēvalds Bērziņš, nu Tu laid kā klbešņiki. Viņiem mācība par baznīcas sašķelšanās pamatotību ir kā medusmaize. Tāpēc ir jābūt noteiktām robežām, pie kurām jāapstājas.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.26 20:42:15
varbūt? [212.93.100.2]
Es to robežu arī nosaucu
eglīte
# Iesūtīts: 2012.10.27 00:06:53
Ēvalds Bērziņš
-Bet Debesīs jau viss būs ārpus konfesionāliem rāmjiem, tur būs ticīgie no dažādām konfesijām.
- Kur tas rakstīts?


Kur ir rakstīts , ka Debesīs būs ticīgie no dajebkādām konfesijām?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.10.27 01:00:53
varbūt? [212.93.100.2]
tad paņem acis rokā un vēlreiz pazalūko, ko esi uzskricelējis komentārā, kas iesūtīts: 2012.10.26 16:29:14 IP: 82.145.210.7
a to par bazaru neatbildi, a neko vēl staro oļiņietes svētā glītumā un piemīlībā
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 98 , pavisam kopa bijuši: 1420